НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Навчально-науковий інститут медико-біологічних проблем Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України створений згідно з наказом ректора університету № 201 від 8 червня 2005 р. та функціонує з 15 липня 2005 р. Інститут є структурним підрозділом університету, розташований у корпусі на вул. Словацького, 2, охоплює 5 кафедр: кафедра медичної біології; кафедра мікробіології, вірусології та імунології; кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки, кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я; кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання. З 2013 до 2016 р. у складі інституту медико-біологічних проблем перебувала кафедра медичного права.


Кадровий потенціал ННІ медико-біологічних проблем становить 12 докторів медичних наук, 1 доктор ветеринарних наук, 33 кандидатів медичних наук, 13 кандидатів біологічних наук, 2 кандидати педагогічних наук, 3 кандидати економічних наук, по одному кандидату фармацевтичних, філологічних та географічних наук.


Директор інституту

Н. І. Ткачук

На кафедрах ННІ медико-біологічних проблем навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти чотирьох факультетів. Заняття з іноземними студентами проводять 34 англомовних викладачі, 5 з них мають рівень В2 володіння англійською мовою, 1 – рівень С1. Навчання про-водиться у 36 навчальних аудиторіях, у розпорядженні інституту 2 лекційні зали, міні-бібліотека, 2 тренажерні зали, спортзал, фітнес-зал, комп’ютерний клас, лабораторія мікробіологічних та паразитологічних досліджень.


Комп’ютерний клас

Мультимедійні пристрої

Фітнес-центр

Сучасне обладнання

Кабінет ерготерапії

Для студентів створено понад 18 віртуальних навчальних і контролюючих комп’ютерних програм, 33 відеофільми, понад 8000 навчальних матеріалів, які представлені на web-порталі університету в системі «Intranet».

Особлива увага приділяється роботі студентського наукового гуртка, який активно функціонує на усіх кафедрах іституту. Щороку викладачі кафедри очолюють консультування та виконання певних напрямків досліджень студентського наукового гуртка, готують їх до різноманітних олімпіад та конкурсів, вітчизняних і міжнародних медичних конгресів студентів і молодих вчених, де студенти отримують призові місця та нагороди.

Студенти-призери

Cтудентка 5 курс мед ф-ту Іванків В. Я. приймала участь у XV Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку» - що відбулася у квітні 2018 р. у м. Вінниця та отримала диплом 1 ступеня (науковий керівник – доц. Ткачук Н.І.).

Міжнародний форум молодих науковців та дослідників «SCIENCE AND STUDY»


Призери студентських олімпіад

Нагородження призерки Всеукраїнської олімпіади з медичної біології Дяденчук А.І. ректором ЧНУ ім. Ю. Федьковича

2018 р.

2019 р.

У навчальному процесі широко використовується навчально-біологічний музей імені І.І. Яременка, заснований у 1957 р. На базі навчально-біологічного музею організовано міні-лекційну залу, в якій читають лекції з використанням мультимедійних презентацій для студентів; проводять навчальні семінари з демонстрацією науково-пізнавальних відеофільмів для учнів; заслуховують наукові доповіді секційних засідань на науково-практичних конференціях.

Навчально-біологічний музей імені І.І. Яременка

Для навчання студентів кафедри забезпечені необхідною кількістю підручників і посібників, а для поповнення бібліотек сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрах інституту створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі ННІ медико-біологічних проблем є авторами та співавторами понад 20 монографій, біля 30 підручників із відповідних предметів і 50 навчальних посібників українською та англійською мовами, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України І—IV рівнів акредитації.

Підручники та посібники

Спонсорська допомога:

30 підручників було віддано у бібліотеку ТНМУ.

30 підручників відправлено у Донецький національний медичний університет на кафедру мікробіології проф. Слюсарів О.А.

Проведення секційних занять у спортивній залі

Наукова робота інституту передбачає планування та виконання дисертаційних, науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, забезпечення роботи лабораторії мікробіологічних і паразитологічних досліджень.

В ННІ медико- біологічних проблем створені дві наукові лабораторії: на кафедрі фізіології з основами біоетики та біобезпеки та кафедрі мікробіології, вірусології та імунології.

У лабораторії психофізіологічних досліджень, яка знаходиться на кафедрі проводилися дослідження згідно планової наукової роботи кафедри «Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в залежності від соціально-екологічної ситуації» .

У березні 2003 р. була створена Лабораторія мікробіологічних і паразитологічних досліджень, яка пройшла державну акредитацію та отримала Акт на право проведення методик вимірювань. Сферами наукових інтересів колективу лабораторії є мікробна екологія людини в різні вікові періоди в нормі та при патології; адгезивні, антагоністичні, антикомплементарні властивості мікроорганізмів; антибіотикочутливість бактерій; вплив мікроорганізмів на розвиток соматичних захворювань; проблеми застосування пробіотиків у медицині, гельмінтози. У лабораторії проходить санітарно- профілактичне обстеження працівників та студентів всіх факультетів університету, що включає понад 6000 бактеріологічних досліджень для визначення носійства золотистих стафілококів та патогенних ентеробактерій, та більше 3000 паразитологічних аналізів. Крім того, у планових науково-дослідних і дисертаційних робіт.

Лабораторія мікробіологічних і паразитологічних досліджень

Проводиться співпраця кафедри мікробіології, вірусології та імунології з бактерілогічними лабораторіями Університетської лікарні, по дослідженню полірезистентних штамів бактерій за допомогою бактеріального аналізатора Vitek Compact-2, та моніторинг антибіотикорезистентності чутливості мікроорганізмів до антибіотиків за допомогою систем WHOOLE-net .

Щорічно співробітники інституту проводять науково-практичну конференцію «Довкілля і здоров’я».

Цей захід організовують у ТНМУ п’ятнадцять років поспіль в пам’ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У його проведенні беруть участь понад 220 науковців з усіх куточків України. Географія учасників досить широка: Луцьк, Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Київ, Дніпро, Чернівці, Вінниця, Тернопіль. Це представники медичних вищих навчальних закладів, коледжів, педагогічних університетів і училищ, санітарно-протиепідемічних закладів і управлінь екології та природних ресурсів, науково-дослідних інститутів.

9-11 квітня 2020 року на базі кафедри медичної біології Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України проведено Всеукраїнську конференцію з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини», яка проходила в режимі он-лайн з дистанційним підключенням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку.

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я провела перший міжнародний українсько-німецький симпозіум «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку», організований та проведений спільно з Акконським гуманітарним університетом Берліну за підтримки Федерального міністерства охорони здоров’я Німеччини (2019).

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги». Захід організовано кафедрами медичної реабілітації і фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання. У роботі заходу взяли участь провідні фахівці з усіх куточків України, зокрема з Краматорська, Рівного, Одеси, Львова, Луцька, Івано-Франківська тощо. Під час засідань було заслухано і обговорено 44 наукових доповідей.

Міжнародні стажування

Протягом останніх 5-ти років інститут займається науково-дослідними роботами за темами:

1. Розробка і впровадження сучасних методів вивчення хвороб тварин та заходів боротьби з ними (2018-2020рр., керівник д-р вет. наук, ст. наук. співр. Я.С. Стравський)

2. Біологія, епідеміологічне значення та заходи обмеження чисельності іксодових кліщів в урбоценозах та агроценозах західного регіону України (2020-2023 рр., керівник д-р мед. наук, професор Федонюк Л.Я.)

3. Мезенхіальні стовбурові клітини у терапії асептичних рваних ран» (2020-2023 рр., керівник д-р мед. наук, професор Федонюк Л.Я.)

4. Моніторинг антибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології у осіб різного віку (2018-2020 рр. керівник: д-р. мед. наук, проф. С. І. Климнюк 2019-2021 )

5. Психофізіологічні аспекти пристосування молодих осіб до навчальних навантажень в залежності від соціально-екологічної ситуації». (2016-2020 рр., керівник проф. Вадзюк С.Н.).

6. Проблеми громадського здоров’я в період реформування системи медичної допомоги в Україні (2020 – 2022, керівник проф. Голяченко О.М.)

7. Морфо-функціональний вплив різних режимів рухової активності та гіподинамії на організм студентів у віковому аспекті. (2019-2020 рр., керівник д-р мед. наук, професор Д.В. Попович)

Колективом інституту отримано понад 80 патентів на винахід, опубліковано понад 1000 публікацій у журналах і збірниках статей, у тому числі понад 100, які включені до науково-метричних баз Scopus і Web of Science. На даний час співробітниками інституту виконується 3 докторські та близько 10 кандидатських дисертацій.

У 2015 р. на базі психофізіологічної лабораторії кафедри фізіології створений Науково-дослідницький центр «Інститут вікової фізіології», який очолює заслужений діяч науки і техніки України, д-р мед. наук, проф. С. Н. Вадзюк. На даний час творча співпраця здійснюється з Інститутом психології ім. Г. Костюка НАПН України, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», кафедрами Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Викладачі усіх кафедр інституту активно займаються національно-патріотичним, інтелектуально-духовним та історико-екологічним вихованням студентіів.

Виховна робота: національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, історико-краєзнавче виховання


а час історії навчально-наукового інституту директорами у різні роки були:

1995-2012 рр. - д-р мед. наук, проф. С. Н. Вадзюк;

2012-2013 рр. - д-р мед. наук, проф. С. І. Климнюк;

2013-2015 рр. - д-р мед. наук, проф. Л. Я. Федонюк;

2015-2016 рр. - д-р мед. наук, проф. О. М. Голяченко;

з 2016 р. - канд. мед. наук, доц. Н. І. Ткачук.